'68 Whiskey ': Mạng Paramount mang đến cái nhìn về Sê-ri do Ron Howard & Brian Grazer sản xuất (VIDEO)

Bộ phim hài theo sau một nhóm các quân đội.


Tìm hiểu về diễn viên & nhân vật của '68 Whiskey '(VIDEO) của Paramount

Các ngôi sao cũng xem trước một số nhiệm vụ cá nhân của những người ở 'Trại trẻ mồ côi'.


'68 Whiskey 'Sneak Peek: Roback Gets Candid About Grounded (VIDEO)

Cuộc trò chuyện của anh ấy với Cameron có thể mang lại sự thoải mái không?