Chủ nhà '90' Christina Milian và Lance Bass đưa chúng ta trở lại thập niên 90

Bạn đã sẵn sàng quay trở lại thập niên 90 với cuộc thi thực tế mới của MTV chưa?