'The Alec Baldwin Show': Buổi biểu diễn mới của Baldwin có cảm giác trường học cũ

Alec Baldwin ra mắt chương trình trò chuyện hàng tuần cùng tên vào ngày 14 tháng 10 và công bố những vị khách đầu tiên trong danh sách A của mình.