Đạo diễn Kenny Leon của ‘American Son’ về tầm quan trọng của việc được đề cử giải Emmy

Leon cũng thảo luận về việc chuyển thể vở kịch thành phim và tại sao bạn nên xem qua phần tín dụng.