Đêm chung kết Câu lạc bộ các phi hành gia: Làm thế nào lịch sử định hình trận chung kết và liệu chúng ta sẽ thấy phần 2

Đó là một vỏ bọc cho Câu lạc bộ các phi hành gia! Loạt lịch sử dài 10 tập về chương trình không gian của NASA vào giữa thế kỷ 20 đã phát sóng tập phim truyền hình, xem trước và phỏng vấn cuối cùng của nó