Đánh giá của Roush: Công chúa trong Nhà Trắng trong tác phẩm ‘Vượt Đại Tây Dương’ của kiệt tác

Điều này ảnh hưởng đến các tiểu thuyết nhỏ miêu tả tình bạn giữa FDR và ​​Công chúa Martha bị đày ải từ Na Uy.