Anthony Mackie & Samuel L. Jackson tập hợp lại trong 'The Banker'

Đạo diễn của bộ phim Apple TV + xem trước bộ phim hài về thương mại, chủng tộc và tầng lớp trung lưu da đen.