'Trận chiến của các ngôi sao mạng' công bố các đội cho ABC hồi sinh

Có phải ngôi sao hiện tại và / hoặc ngôi sao cổ điển yêu thích của bạn đã cắt giảm 100 ngôi sao, những người sẽ cạnh tranh trong loạt phim yêu thích?