Hãy thật tuyệt Scooby-Doo!: Gặp gỡ những người bí ẩn hiện đại hóa

Dây leo! Zoinks! Tất cả mọi người đều yêu thích sự trung thành với nhau khi quay trở lại TV với một rãnh hoàn toàn mới.


Nhóm Scooby trở lại: Matthew Lillard Xem trước Boomerang Hãy là người tuyệt vời Scooby-Doo! (VIDEO)

Zoinks! Mystery Inc. đã trở lại trường hợp với sự tái sinh lần thứ 12 của nhượng quyền Scooby-Doo, Be Cool Scooby-Doo!, Bắt đầu từ thứ Hai, ngày 5 tháng 10 lúc 7 tháng 6 trên Cartoon Network (và phát lại vào 8: 30/7: 30c , trên Boomerang).