‘Beavis and Butt-Head’ được mô phỏng lại cho Comedy Central với 2 phần mới

Các nhân vật Gen X mang tính biểu tượng từ MTV đang bước vào thế giới Gen Z trên một mạng mới.