Lưu trữ Dan thay vì cách tiếp cận hội thoại của anh ấy để 'Cuộc phỏng vấn lớn'

Người đưa tin huyền thoại 88 tuổi trở lại cho Phần 8 của loạt phim truyền hình AXS của mình.