Người sáng tạo và ngôi sao Desiree Akhavan của Hulu gọi Sê-ri gọi là 'Điều cấm kỵ'

Một bản lề hoàn hảo cho người hâm mộ 'Bình thường', 'Trong suốt' và 'Fleabag'.