Trevor Noah về cách nói nhiều ngôn ngữ đã giúp hài kịch của anh ấy (VIDEO)

Và làm thế nào nó mang lại cho anh ta một lợi thế cạnh tranh.