Nếu bạn thích ‘Gilmore Girls’, hãy xem ‘Ginny & Georgia’ và các chương trình thay thế khác trên Netflix

Từ 'Gilmore Girls' đến 'Broadchurch', làm thế nào để tìm thấy một cuộc chơi tuyệt vời khác.