Làm thế nào 'Bạn sẽ làm gì?' Đã biến đổi màn trình diễn trò đùa của camera ẩn

John Quiñones đã thay đổi thể loại nặng về sự sỉ nhục bằng cách tạo ra một chương trình chơi khăm về đạo đức tốt.