Josh Duhamel & 'Capsized: Blood in the Water' Cast trên bộ phim đầu tiên của Shark Week

Từ việc bắn các cuộc tấn công thực tế đến không đánh bại cá mập, bộ phim đầu tiên của Discovery cho sự kiện truyền hình thường niên là công việc nghiêm túc.


Đáng xem: 'Chương cuối của Jane,' Showcase của Sherman ',' Bốn đám cưới của Hulu ',' Tuần lễ cá mập ', Đêm 2 của các cuộc tranh luận

Thêm vào đó, các tập mới của 'The Handdess's Tale,' 'Yellowstone' và nhiều hơn nữa.