Những gì đáng xem: Hiệu ứng Carbonaro trên truTV cho thứ Tư, ngày 29 tháng 7

Mọi người không thể tin vào mắt mình khi Michael Carbonaro tạo ra ảo ảnh vui nhộn trong Hiệu ứng Carbonaro