Đồng sáng lập 'Vô địch' Charlie Grandy về cách anh ấy và Mindy Kaling đến với chương trình mới của họ

Và làm thế nào ông và phèn 'Office' đưa ra loạt phim NBC.