Melissa McCarthy đã 'sốc và đau lòng' khi CBS hủy bỏ Mike & Molly

Thêm vào đó: Adele từ NBC đặc biệt có thể sẽ bỏ qua những lời tục tĩu.