Loạt phim truyền hình ‘City On Fire’ do nhóm ‘Gossip Girl’ đứng đầu đến Apple TV +

Loạt phim dựa trên tiểu thuyết được giới phê bình đánh giá cao của Garth Risk Hallberg sẽ do Josh Schwartz và Stephanie Savage viết kịch bản và điều hành.