Time Lord Tune-In: 'Class' của BBC America trả lời câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra sau khi bác sĩ rời đi

BBC America khám phá những gì xảy ra khi Doctor rời khỏi loạt phim 'Class'.


BBC America giới thiệu Cơ quan và lớp học thám tử toàn diện Dirk Gently

BBC America đã tiếp quản New York Comic Con vào ngày 7 tháng 10 với các bảng cho Cơ quan Thám tử Toàn diện của Doctor Who, Class và Dirk Gently.