XEM LẠI: Pop tạo thành một 'Clique' khó chịu

Người Anh có những kẻ nói dối nhỏ xinh của riêng họ và họ đến với cáp cơ bản.