CMT đặc biệt để ghi nhớ Kenny Rogers

Ca sĩ / nhạc sĩ nổi tiếng đã qua đời ngày 20 tháng 3 ở tuổi 81.