Buổi ra mắt 'Kho báu của Cooper' mùa 2: Darrell & phi hành đoàn Tìm kiếm 'Chén thánh' của các vụ đắm tàu ​​(VIDEO)

Hàng tấn và hàng tấn bạc có thể được đặt tại Bahamas.