Đánh giá của Roush: 'David Makes Man' là một câu chuyện về tuổi trưởng thành đích thực, mạnh mẽ

Đây là OWN gần nhất đạt được loại nghệ thuật văn học mà Oprah Winfrey ngưỡng mộ.


‘David Makes Man’ Sneak Peek: David & Người bạn thời thơ ấu của anh ấy có đoàn tụ khi trưởng thành không? (VIDEO)

Việc gặp lại người bạn cũ của mình có thể giúp David trưởng thành giải quyết một số vấn đề của mình không? Từ niềm vui trong clip độc quyền này, nó chỉ có thể.


Liên hoan Truyền hình ATX Thêm ‘Hacks’, ‘In Treatment’ và nhiều bảng khác

Thêm vào đó, một cuộc tái hợp 'Degrassi', 'Walker,' 'Selena: The Series,' và hơn thế nữa.