‘Legends of Tomorrow’: Shayan Sobhian trên Behrad & Astra, Sinh nhật và… Jack Black?

Sinh nhật của Behrad là một món quà thực sự.


‘DC’s Legends’ Encounter Aliens, House of Evangelista Trỗi dậy trên ‘Pose’, ‘Mare’ Works the Case, ‘Zoey’ Sees a Therapist

Một danh sách kiểm tra quan trọng có chọn lọc về chương trình truyền hình cuối tuần đáng chú ý.