'David Tennant của Deadwater Fell về tình yêu thẩm vấn của anh ấy

Tennant cũng kể chi tiết bộ phim truyền hình Acorn khác với loạt phim yêu thích của người hâm mộ 'Broadecl'.