Netflix đặt ngày công chiếu cho tài liệu ‘Deaf U’ từ Nyle DiMarco

Chương trình theo chân một nhóm sinh viên khiếm thính chặt chẽ tại Đại học Gallaudet.


‘Deaf U’ đi vào trải nghiệm trường đại học người điếc trong đoạn giới thiệu đầu tiên (VIDEO)

Tìm hiểu cuộc sống của các sinh viên khiếm thính và khiếm thính tại Đại học Gallaudet trong kho tài liệu mới này của Nyle DiMarco.