CNBC hồi sinh 'Thỏa thuận hoặc không thỏa thuận' với máy chủ gốc Howie Mandel

Chương trình gốc được phát sóng trên NBC từ 2005-2009.


'Thỏa thuận hoặc không thỏa thuận' Khởi động lại: EP Steven Weinstock & Glenda Hersh về những thay đổi để mong đợi trong chương trình mới

Và tại sao Howie Mandel lại quan trọng đối với quá trình khởi động lại.