Sherri Shepherd trong buổi biểu diễn lưu trữ mới của cô ấy và tìm thấy tiếng nói của cô ấy trên ‘The View’

Người chiến thắng giải Emmy nói chuyện tham gia 'Dish Nation', podcasting với Kym Whitley, các dự án của Netflix và giữ bình tĩnh trong một đại dịch.