Dominion Finale: Người sáng tạo sê-ri Vaun Wilmott trên Quyền lực của Alex, Cái chết của kẻ phá hoại và sự trỗi dậy của Lucifer

Thêm vào đó, khả năng chương trình Syfy trở lại cho Phần 3.