'NS. Jeff: Rocky Mountain Vet ’trở lại để đối xử với những người bạn nhỏ và lớn có lông (VIDEO)

Hãy xem bác sĩ thú y đã tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng của mình như thế nào.