Dog the Bounty Hunter về cách Moon Angell giúp đỡ sau cái chết của vợ Beth (VIDEO)

Một bản xem trước cho sự xuất hiện của Dog trong chương trình cũng có một lời cầu hôn.


Lark Voorhies mở ra về việc không được mời trở lại vì 'Được cứu bởi tiếng chuông' Hồi sinh (VIDEO)

'Tôi đã cảm thấy một chút nhẹ và đau đớn', nữ diễn viên nói trên 'The Dr. Oz Show.'


‘The Dr. Oz Show’ được gia hạn cho Phần 13 và 14

Chương trình trò chuyện về y tế sẽ tiếp tục đến năm 2023.