Ellen DeGeneres Xem trước một 'Đêm tặng quà vĩ đại nhất' đầy cảm xúc

Chủ nhà cảnh báo, 'Dừng những gì bạn đang làm và đi lấy một hộp Kleenex. Không, hai hộp. Bạn biết những gì, có được một gói giá trị khổng lồ! '