‘Gia đình hoặc hôn phu’ của OWN: Cái nhìn đầu tiên về rào cản mối quan hệ từ phần 2 (VIDEO)

Tìm hiểu xem khi nào chương trình sẽ trở lại để có thêm nhiều đột phá và phá cách.