Thành phố Chicago đang lên kế hoạch phá bỏ ngôi nhà 'Những vấn đề gia đình'

Chương trình diễn ra trong chín mùa từ 1989-1998.


Telma Hopkins và Bryton James nói chuyện về cuộc hội ngộ ‘Các vấn đề gia đình’ của họ trên ‘Y&R’ (VIDEO)

Hopkins cũng chia sẻ cách làm việc trên các sân khấu 'Y&R' mang lại những kỷ niệm từ những ngày 'Tony Orlando và Bình minh' của cô ấy.