Chương trình sân khấu trực tiếp 'Family Ties' để ra mắt thế giới vào tháng 6

Trong vở kịch, 20 năm đã trôi qua, và Alex, hiện đang tranh cử Quốc hội, đến thăm cha mẹ tại nhà Columbus của họ để đoàn tụ.