'Cảnh sát thời trang' kết thúc với loạt đêm chung kết tưởng nhớ Joan Rivers

Đó là một hoạt động tốt, Joan Rangers.