Thời trang muộn với Rachel Zoe đến đúng lúc một số Fab Gab

Nhà tạo mẫu nổi tiếng trở lại truyền hình với một guồng quay hoàn toàn mới về thời trang.