Oprah Winfrey giúp hiểu về nỗi sợ hãi về 'Sợ hãi không phải với Iyanla Vanzant' (VIDEO)

Vanzant nói chuyện với Winfrey về cách các vấn đề xảy ra với chúng tôi trước đại dịch đã được phóng đại và cách tìm ra gốc rễ của những vấn đề đó có thể giúp ích.