Kevin Iso về Mang tính xác thực cho cuộc sống ở Brooklyn trong phim ‘Tội lỗi phẳng lì’

Kevin Iso và đồng nghiệp truyện tranh Dan Perlman chuyển thể loạt phim trên web được giới phê bình đánh giá cao cho Showtime.