Người tạo ra 'Freaks and Geek' Paul Feig về Di sản & Ảnh hưởng của nó trên các chương trình hiện tại

Thêm vào đó, Feig giải quyết khả năng khởi động lại hoặc hồi sinh.