3 điều bạn cần biết về 'Ghosted' của Fox, với sự tham gia của Craig Robinson và Adam Scott

Hãy suy nghĩ 'Tập tin X', nhưng với hệ số vít cao hơn nhiều