Talk-Show giả mạo ‘Hanging with Doctor Z’ không phải là điều đáng kinh ngạc (Video)

Diễn viên hài Dana Gould từng bước tiến hóa cho nhân loại - hay ít nhất là giải trí - đã bỏ dở mùa cuối cùng trên YouTube.