Vương miện rỗng: Cuộc chiến của hoa hồng Henry bảo vệ vương miện của mình (VIDEO)

Công tước xứ York đưa mọi thứ đi quá xa.