Các thẩm phán 'Băng ghế nóng' cho chúng tôi biết lý do tại sao Tòa án vẫn đang cháy

Các giám khảo từ chương trình do Judy Sheindlin tạo ra cho chúng ta tin sốt dẻo.


Bản án đã có: Các thẩm phán truyền hình đang nóng hơn bao giờ hết

Điều gì bí mật cho sự thành công của họ?