Hulu's Hotwives of Las Vegas Đánh cược vào một Satire-in-Cheek Satire of the Housewives Franchise

Họ đang ở đây. Họ không thành thật. Họ đã sẵn sàng để lật một bàn poker. Gặp gỡ những khoảnh khắc đáng kinh ngạc của Hulu Thoát Các Hotwives của Las Vegas


Những gì đáng xem: Các Hotwives của Las Vegas trên Hulu cho thứ ba ngày 18 tháng 8

Giả mạo sự lố bịch nhất của thể loại truyền hình thực tế, Hulu chuyển nhượng quyền thương hiệu Hotwives từ Orlando đến Las Vegas