Mà 'Tôi không ổn với nhân vật này' Bạn là ai? (ĐỐ)

Bạn có dè dặt như Syd hay lôi cuốn như Dina không?


‘Tôi không ổn với điều này’ và ‘The Society’ bị hủy trên Netflix vì những lý do liên quan đến COVID

Cả hai chương trình YA được cho là sẽ trở lại cho mùa thứ hai.