Hỏi Matt: 'Tommy' và các hủy bỏ khác, 'Tôi biết điều này nhiều' là quá nhiều, 'Batdess' và hơn thế nữa

Thêm vào đó, khuyến nghị độc giả và nhiều hơn nữa.


Đánh giá của Roush: Mark Ruffalo trong ‘I Know This Many Is True’ Is Emmy-Worthy

Biên kịch-đạo diễn Derek Cianfrance không tiếc ai trong câu chuyện đau buồn về trách nhiệm gia đình và bí ẩn này.