Earvin ‘Magic’ Johnson sản xuất phim truyền hình về bóng chày liên đoàn da đen cho Apple

Bộ truyện dựa trên cuốn sách If You Were Only White: The Life of Leroy ‘Satchel’ Paige.